Menu

Werkgroepen

Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. We willen hier onze leden de gelegenheid geven om in werkgroepen hun kennis van bepaalde onderwerpen in de bio-archeologie te verdiepen. Heeft u een idee voor een werkgroep? Geef dit dan aan ons door via bioarchplatform@gmail.com.

banner