Menu

Biologisch-Archeologisch Platform is een onafhankelijk platform van biologisch-archeologische specialisten in de archeologie.

Het BAP bevordert onderzoek, onderwijs, communicatie en integratie van biologisch-archeologisch onderzoek

Word lid     Over ons

Nieuws

Bekijk meer nieuws

Verbetering arbeidsvoorwaarden ZZP-ers in de archeologie

Het BAP werkt mee aan het opzetten van betere voorwaarden voor de inzet van zzp’ers en werknemers in de archeologiepraktijk via de Ketentafel Archeologie. Zo’n 12 vertegenwoordigers van archeologen, opgravingsbedrijven, beroepsorganisaties, werkbemiddelaars en opleidingen zijn daarmee aan het werk. Het doel is een richtlijn te ontwikkelen voor passende arbeidsvoorwaarden en het vergroten van inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen binnen de archeologie. Meer informatie hierover en de huidige stand van zaken is te vinden op: https://fairpacct.nl/ketentafel-archeologie/

news image

Specialistenlab op de Reuvensdagen

Dit jaar organiseren BAP i.s.m. SAMPL weer een specialistenlab tijdens de Reuvensdagen op 16 en 17 november te Hoorn (zie hieronder voor de omschrijving van de sessie). Dit is een uitgelezen kans om ons werk onder de aandacht te brengen door in gesprek te gaan met onze collega-(veld)archeologen, bijvoorbeeld over bemonstering, vondstverwerking en het belang van goede onderzoeksvragen. Daarnaast gaan we natuurlijk ook mysterieuze vondsten identificeren of onderzoeken. Om nog maar te zwijgen over gezellig bijkletsen met vakgenoten! Wij willen zoveel mogelijk specialismen aanbieden. Dus dit is een oproep aan jullie om een of twee uurtjes te komen helpen in het specialistenlab. Het Reuvens-programma is natuurlijk nog niet bekend maar geef je vooral alvast op. Hoe meer specialisten zich aanmelden, hoe beter wij met ieders wensen rekening kunnen houden. Kortom, wees geen isolationist, kom helpen als specialist! Geef je op via Petra Doeve en/of Joyce van Dijk via bioarchplatform@gmai

news image

Onze pijlers

Onderzoek

Onderzoek

BAP doet onderzoek naar nieuwe methoden en technieken. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van DNA-onderzoek onder meer binnen het fysisch-antropologisch, archeozoölogisch en archeobotanisch onderzoek, het onderzoek naar voeding, standplaats en herkomst aan stabiele isotopen en het onderzoek naar de mogelijkheden van jaarringanalyse aan essen- en elzenhout voor een intra-site-fasering van structuren.

Over onderzoek
Onderwijs

Onderwijs

Het doorgeven van specialistische kennis via onderwijs op universiteiten en hogescholen, als ook door nascholing van archeologen. Ondersteuning van bio-archeologen in het bachelor- en master onderwijs op universiteiten en op HBO niveau. Het faciliteren van stageplaatsen voor specialisten in opleiding en voor geïnteresseerde studenten.

Over onderwijs
Communicatie

Communicatie

Het publiceren en presenteren van specialistisch onderzoek voor de (inter)nationale vakwereld, als ook voor het brede publiek. De dialoog tussen bio-archeologen en archeologen stimuleren. Kennisuitwisseling tussen specialisten onder elkaar en met de rest van de archeologische wereld bevorderen.

Over communicatie

Onze leden

  • Archaeobone
  • Archeoplan Eco
  • BAAC Dendrochronologie
  • BIAX
  • Birgit Berk - Fysische Antropologie
  • Elpenbeen
  • Museum Moesgaard
  • SAMPLE
  • Skeletloket
Bekijk alle leden