Menu

Communicatie

Communicatie is het middel om de doelen wat betreft onderwijs en onderzoek te bereiken en om een betere bekendheid van de bio-archeologie binnen en buiten de archeologie te bewerkstellingen.

banner

Alle facetten van de bio-archeologie moeten onder de aandacht worden gebracht van de diverse doelgroepen (onderwijsinstellingen, specialisten, archeologen en het publiek). Dit zorgt ervoor dat de aanwezige kennis binnen het vakgebied op alle niveaus optimaal wordt benut. Het geven van advies versterkt de band met archeologen. Zij kunnen antwoord krijgen op onderzoeksgerichte vragen.

Themagerichte activiteiten

Om de mogelijkheden van de bio-archeologie onder de aandacht te brengen is het van belang de link te leggen tussen de bio-archeologie en de rest van het archeologisch vakgebied. Dat kan door een actieve deelname aan archeologische congressen, het schrijven van artikelen in archeologische tijdschriften en het organiseren van workshops. De workshops zijn bedoeld voor alle in de archeologie werkzame collega's en amateur-archeologen. Thema's die aan bod komen zijn voeding, landschap, gezondheid, werktuigproductie uit organische materialen, rituelen. Bovendien worden lezingendagen - zoals de Ecologendag – en cursussen voor archeologen over de inzet van de bio-archeologie binnen de archeologie georganiseerd. Door een goede communicatie op te bouwen en door het faciliteren van publieksgerichte activiteiten voor opdrachtgevers wordt de bio-archeologie meer zichtbaar gemaakt.

Kennis delen

Ten tweede moet de communicatie binnen het bio-archeologische vakgebied verbeteren. Het is van belang dat de bio-archeologen elkaar op de hoogte houden van recente ontwikkelingen door informatie en kennis uit te wisselen. Niet alleen uitwisseling is van belang, maar ook de bundeling van kennis en de discussie over specifieke vraagstellingen spelen een cruciale rol bij de kwaliteitverbetering en de ontwikkeling van de bio-archeologie. Die verbetering is te realiseren door het organiseren van workshops, zoals de Workshop Archeozoölogie of thematische discussiedagen met een vooraanstaande collega-expert uit het buitenland, het deelnemen aan internationale bio-archeologische congressen en het publiceren in grote, ook peer-reviewed, archeologische en bio-archeologische tijdschriften.

Publieksactiviteiten

Ten derde is het zaak om een relatie met het publiek op te bouwen, door interessante onderzoeksresultaten in de media te brengen. Door middel van boeken, tentoonstellingen en nieuwe educatiemethoden kan het publiek deelgenoot gemaakt worden van resultaten van bio-archeologisch onderzoek. Voorbeelden zijn: wat aten onze voorouders, hoe zat het met de hygiëne in de stad, welke werktuigen uit hout, been en gewei gebruikten zij, hoe kwamen ze aan hun kleurige kleding etc. Deelname aan publieksgerichte activiteiten zoals de Dag van de Archeologie verstevigt eveneens de band met het publiek.