Menu

Onderzoek

Doel is de kwaliteit van het projectmatige onderzoek te verhogen. Dit type onderzoek hoort kwalitatief goed te zijn opdat de gegevens bruikbaar zijn voor verder, synthetiserend onderzoek.

banner

Dit is te realiseren door het verbeteren van de integratie van het biologisch-archeologisch onderzoek binnen het totale archeologische onderzoek. Te denken valt aan het betrekken van biologisch-archeologische specialisten bij de start van een project. De kwaliteit van het onderzoek verbetert door het formuleren van specifieke onderzoeksthema's.

Het is belangrijk dat de bio-archeologie als vakgebied zich blijft innoveren en ontwikkelen. Dit versterkt de kwaliteit van de onderzoeksdisciplines en hun aanzien binnen de (inter)nationale gemeenschap. Dit kan door middel van synthetiserend onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken. Hierbij is het van belang om actuele bio-archeologische onderzoeksvragen te formuleren en vervolgens te beantwoorden. Realisatie is onder andere mogelijk door gezamenlijk subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld bij NWO.