Menu

De vereniging

Het Biologisch Archeologisch Platform is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld om de integratie van het bio-archeologisch onderzoek in de archeologie te bevorderen. Ook wil het nieuwe ontwikkelingen van het vakgebied stimuleren. Het BAP wil deze doelstellingen realiseren door zich te richten op drie pijlers: onderwijs, onderzoek en communicatie.

Het BAP neemt ook actief deel aan de vernieuwing van het archeologische bestel en de discussie rondom de certificering en de rol van bio-archeologisch specialismen binnen de certificering. Samen met SAMPL (het platform voor specialisten van archeologisch materiaal) heeft BAP een zetel in het Centraal College van Deskundigen in de Archeologie (CCvD). Ook neemt het BAP achtief deel in het Groot Reuvensoverleg.

Het bestuur van het BAP komt zo'n tien maal per jaar bijeen. 

In het voorjaar vind de Algemene Leden Vergadering plaats, gevolgd door het BAP-Voorjaarssymposium. In het najaar wordt er een excursie georganiseerd.

Vier maal per jaar wordt er onder de leden een nieuwsbrief verspreid.