Menu

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden. Hieronder stellen zij zich voor.

banner

Petra Doeve (voorzitter)

Petra Doeve studeerde in 2015 af aan de Universiteit Leiden met een thesis over de vroeg middeleeuwse nederzetting Oegstgeest-Rijnfront, waarvoor ze een grote dendrochronologische studie verrichtte. De relatie mens-landschap stond al eerder centraal in haar werk, toen ze in 2004 afstudeerde als tuin en landschapsontwerper aan (Van Hall Larenstein, Velp) en tijdens de opleiding Tuinkunst Historie en Instandhouding (Hogeschool Utrecht) over de geschiedenis van de tuininrichting vanaf de middeleeuwen. Sinds 2015 werkt ze voor BAAC Archeologie en Bouwhistorie en voert ze dendrochronologisch onderzoek uit voor diverse overheden, bedrijven, musea en particulieren. In 2022 is Petra toegetreden tot het BAP bestuur.

Henk van Haaster (penningmeester)

Henk van Haaster is bioloog en studeerde in 1985 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het doctoraalgedeelte van zijn studie specialiseerde hij zich in paleoecologie, fysische geografie en ecologische prehistorie. In 2003 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de voedselecomiie van (post)-middeleeuws 's-Hertohgenbosch.Tegenwoordig gaat Henk’s belangstelling vooral uit naar archeobotanie, palynologie, paleoecologie en forensische botanie. De materiaalgroepen die hij beheerst zijn botanische macroresten, pollen (en andere microfossielen) en dierlijke haren. Henk heeft in het bestuur gezeten van de Association for Environmental Archaeology en de Palynologische Kring. Vanaf 2020 is hij penningmeester voor het BAP.

Radek Grabowski (secretaris)

Radek Grabowski is als archeoloog afgestudeerd en gepromoveerd in het vak "Environmental Archaeology” aan de Umeå Universiteit in Zweden. Sinds 2014 woont hij in Nederland. Radek werkt voor BAAC in 's-Hertogenbosch, waar hij zich voornamelijk met analyses van botanische macroresten en sinds kort ook houtskool bezighoudt. Hij is recent in het bestuur van het BAP ingestapt en heeft tot nu toe vooral een ondersteunend rol voor de meer ervaren leden gehad. Radeks voornaamste onderzoeksinteresses gaan uit naar de agrarische ontwikkelingen van het eerste millennium na Chr. en de formatie van en kennis over verkoolde botanische resten van agrarische nederzettingen.

Merit Hondelink (algemeen bestuurslid)

Merit Hondelink studeerde in 2012 af als archeoloog. Voor haar door NWO gefinancierde promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen bestudeert ze beerputmonsters (archeobotanie), archiefstukken en oude kookboeken om de de dagelijkse maaltijd van de vroegmoderne stedeling te reconstrueren. Als secretaris van het BAP overziet ze de communicatie tussen bestuur en leden, en helpt ze met het organiseren van activiteiten zoals het Voorjaassymposium.

Kinie Esser (algemeen bestuurslid)

Kinie Esser is in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in de ecologische archeologie en houdt zich sindsdien bezig met de archeozoölogie, de studie naar de relatie tussen mens en dier aan de hand van dierlijke resten uit opgravingen. Zij heeft kennis van zoogdieren, vogels en vissen uit het neolithicum tot en met de moderne tijd. Kinie is een ervaren bestuurder die van alle markten thuis is.