Menu
Terug

21 november, 2023
Verbetering arbeidsvoorwaarden ZZP-ers in de archeologie

Het BAP werkt mee aan het opzetten van betere voorwaarden voor de inzet van zzp’ers en werknemers in de archeologiepraktijk via de Ketentafel Archeologie. Zo’n 12 vertegenwoordigers van archeologen, opgravingsbedrijven, beroepsorganisaties, werkbemiddelaars en opleidingen zijn daarmee aan het werk. Het doel is een richtlijn te ontwikkelen voor passende arbeidsvoorwaarden en het vergroten van inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen binnen de archeologie. Meer informatie hierover en de huidige stand van zaken is te vinden op: https://fairpacct.nl/ketentafel-archeologie/

banner