Menu
Terug

Kennisbijeenkomst over dendrochronologie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen gezamenlijk een bijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, restaurator, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’ En ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van de datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd.