Menu
Terug

ARCHON CONFERENCE

Het congres is getiteld ‘You win some, you lose some – but what are we winning and losing?’ en gaat in op het versterken van specialistische expertise in de archeologie in Nederland. Sprekers met uiteenlopende achtergronden zullen hun ideeën over de huidige situatie delen, bedreigingen, uitdagingen en mogelijkheden signaleren en suggesties doen voor verbetering.